Ambtenarenrecht, een specialisme


U heeft een fijne baan als ambtenaar. Opeens hangt u echter een dreigend ontslag of reorganisatie boven het hoofd. Hoe gaat u daar dan mee om? Als ambtenaar gelden er namelijk andere wetten en regels dan voor werknemers uit het normale bedrijfsleven.

Dreigend ontslag als ambtenaar?

Als ambtenaar krijgt u geen arbeidsovereenkomst, maar wordt u door de overheid via een aanstellingsbesluit benoemd. Of de reden nu een reorganisatie, arbeidsongeschiktheid, strafontslag, of onvoldoende functioneren is.

Als ambtenaar kunt u met diverse besluiten te maken krijgen. Denk hierbij aan besluiten op het gebied van herplaatsing, schorsing, disciplinaire maatregelen en salaris, voorts officiële beoordelingen en ontslagbesluiten. Kennis van het ambtenarenrecht is dan essentieel.

Bezwaar en beroep luistert nauw.

De overheidsinstelling is gebonden aan de Algemene Wet Bestuursrecht en de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Dit betekent dat er geen Kantonrechter of UWV aan te pas komt. Wel is er de mogelijkheid van bezwaar en beroep, dat een pad is met veel haken en ogen.

Juridisch advies voor de juiste actie

Hoe weet u welke stappen u moet zetten bij het indienen van een bezwaar, of bij het in (hoger) beroep gaan op het gebied van ambtenarenrecht? U dient namelijk adequaat (dat wil zeggen, binnen het bezwaar- en beroepstermijn) te reageren op het besluit van uw overheidswerkgever. De ontslagprocedure loopt via de bezwaarcommissie en daarna via de Bestuursrechter. Bent u te laat? Dan kunt u daartegen geen stappen meer ondernemen en wordt het besluit onaantastbaar. Bij dreigend ontslag of bij een disciplinaire maatregel is het van belang dat u zo snel mogelijk deskundig advies inwint op het gebied van ambtenarenrecht.


De juridisch specialist in ambtenarenrecht

Mr. Elise van Es is vanwege de specifieke problematiek bij ambtenaren die bij de overheid werkzaam zijn, ook gespecialiseerd in het ambtenarenrecht. Zij kan u snel en ter zake kundig bijstaan in elke fase van een (dreigend) geschil of (dreigend) ontslag.


  Velden met een * zijn verplicht
achtergrond_2016 Een webdesign van Reclamebureau Ontwerpfabriek Hilversum