Arbeidsrecht werkgevers gewijzigd

 

Wetgeving verandert constant.  Veel werkgevers weten niet welke wettelijke veranderingen aanstaande zijn. Of het nu gaat om het vragen van extra geboorteverlof tot een vergoeding bij ongevallen en een aanpassing van het minimumloon. Van Hout advocaten is dankzij een jarenlange expertise up-to-date.

De arbeidsovereenkomst                                                                                       In de WWZ zijn een groot aantal verplichtingen opgenomen. Het is belangrijk dat deze in de arbeidsovereenkomst worden vastgelegd. Wijzigingen sinds 1 januari 2015 zijn onder meer de aanzegverplichting, concurrentiebeding en proeftijd. Zo kan een proeftijd niet meer rechtsgeldig worden bedongen bij een contract van zes maanden of korter. Kortom, een specialist in arbeidsrecht zal zich snel uitbetalen.

Aanzegplicht

Sinds 1 januari 2015 is de aanzegverplichting ingegaan. Dit betekent dat u verplicht bent uw werknemers uiterlijk één maand voor afloop te informeren over het verloop van het dienstverband. Bij verlenging dient u uw werknemers tijdig te informeren over de geldende voorwaarden. Bij een te late aanzegging heeft de werknemer recht op een vergoeding van maximaal een maandsalaris.

Concurrentiebeding

Verder bepaalt de nieuwe WWZ dat het sinds 1 januari 2015 niet meer is toegestaan om in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd een relatiebeding of concurrentiebeding op te nemen. Wel kunnen er via een strak juridisch kader uitzonderingen worden gemaakt als er sprake is van zwaarwichtige bedrijfsbelangen.

Ontslag

Ook de ontslagregels zijn sinds 1 juli 2015 ingrijpend gewijzigd. Zo is de ontslagroute afhankelijk geworden van de reden voor ontslag. Via het UWV op grond van langdurige arbeidsongeschiktheid of om bedrijfseconomische redenen, via de Kantonrechter om alle andere redenen. Ook moet bij instemming door de werknemer de bedenktijd van 14 dagen schriftelijk worden vastgelegd. Doet u dat niet, dan verschuift deze automatisch naar 21 dagen.

Transitievergoeding in plaats van Kantonrechtersformule

Sinds 1 juli 2015 bent u als werkgever een transitievergoeding verschuldigd.
Een transitievergoeding vervangt de zogenaamde ontslagvergoeding op basis van de Kantonrechtersformule.

De transitievergoeding is een vergoeding waar een werknemer in geval van ontslag of beëdiging dienstverband recht op heeft, mits er aan een aantal voorwaarden voldaan wordt. Zo dient een werknemer onder meer minimaal 2 jaar bij de werkgever in dienst te zijn geweest.

Specialist in arbeidsrecht werkgevers

Heeft u een vraag of (dreigend) juridisch probleem.  Wij beantwoorden uw vragen graag en indien nodig staan wij u bij. U kunt ons natuurlijk ook bellen via telefoonnummer 035-6218673 of direct mailen via info@vanhoutadvocaten.nl

Van Hout Advocaten is volledig up to date om u adequaat te kunnen bijstaan bij alle problemen bij de feitelijke uitvoering van de nieuwe regelgeving zowel bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst als de nieuwe ontslagregelingen.

In de eerste (kosteloze) afspraak kan mr. Melike Cinar u hier alles over vertellen.


  Velden met een * zijn verplicht
achtergrond_2016 Een webdesign van Reclamebureau Ontwerpfabriek Hilversum