Arbeidsrecht: uw rechtspositie is gewijzigd

 

De arbeidsovereenkomst
In de WWZ zijn een groot aantal verplichtingen opgenomen. Het is belangrijk dat deze in de arbeidsovereenkomst worden vastgelegd. Wijzigingen sinds 1 januari 2015 zijn onder meer de aanzegverplichting, concurrentiebeding en proeftijd. Zo kan een proeftijd niet meer rechtsgeldig worden bedongen bij een contract van zes maanden of korter. Kortom, een specialist in arbeidsrecht zal zich snel uitbetalen.

Aanzegplicht
Sinds 1 januari 2015 is de aanzegverplichting ingegaan. Dit betekent dat een werkgever verplicht is, uiterlijk één maand voor afloop te informeren over het verloop van het dienstverband. Bij verlenging dient u tijdig te worden geïnformeerd over de geldende voorwaarden. Bij een te late aanzegging heeft u bijvoorbeeld recht op een vergoeding van maximaal een maandsalaris.

Concurrentiebeding
Verder bepaalt de nieuwe WWZ dat het sinds 1 januari 2015 niet meer is toegestaan om in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd een relatiebeding of concurrentiebeding op te nemen. Wel kunnen er via een strak juridisch kader uitzonderingen worden gemaakt als er sprake is van zwaarwichtige bedrijfsbelangen.

Ontslag
Ook de ontslagregels zijn sinds 1 juli 2015 ingrijpend gewijzigd. Zo is de ontslagroute afhankelijk geworden van de reden voor ontslag. Via het UWV op grond van langdurige arbeidsongeschiktheid of om bedrijfseconomische redenen, via de Kantonrechter om alle andere redenen. Ook moet bij instemming door de werknemer de bedenktijd van 14 dagen schriftelijk worden vastgelegd. Doet een werkgever dat niet, dan verschuift deze automatisch naar 21 dagen.

Transitievergoeding in plaats van Kantonrechtersformule
Sinds 1 juli 2015 heeft u als werknemer recht op een transitievergoeding, als u minimaal twee jaar in dienst bent.  Een transitievergoeding vervangt de zogenaamde oude  ontslagvergoeding op basis van de Kantonrechtersformule.

Specialist in arbeidsrecht.
Mr M. Cinar, heerft zich gespecialiseerd in het arbeidsrecht is volledig up to date om u adequaat te kunnen bijstaan bij alle problemen bij de feitelijke uitvoering van de nieuwe regelgeving zowel bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst als de nieuwe ontslagregelingen.

Specialist in arbeidsrecht werkgevers
Heeft u een vraag of (dreigend) juridisch probleem.  Wij beantwoorden uw vragen graag en indien nodig staan wij u bij. U kunt ons natuurlijk ook bellen via telefoonnummer 035-6218673 of direct mailen via info@vanhoutadvocaten.nl

In de eerste (kosteloze) afspraak kan mr. Melike Cinar u hier alles over vertellen.

 


  Velden met een * zijn verplicht
achtergrond_2016 Een webdesign van Reclamebureau Ontwerpfabriek Hilversum