Arbeidsrecht: uw rechtspositie is gewijzigd

Arbeidsrecht, uw gewijzigde rechtspositie als werknemer vanaf 1 januari 2015.

Het arbeidsrecht is onlangs ingrijpend gewijzigd. Het nieuwe ontslagrecht heeft een enorme impact voor werkgevers en werknemers. Het nieuwe arbeidsrecht is geregeld in de Wet Werk en Zekerheid (WWZ). Veel werknemers hebben geen idee wat hun rechten en plichten zijn geworden sinds de invoering.

Ontslag met wederzijds goedvinden: de vaststellingsovereenkomst:

Wanneer zowel werknemer als werkgever instemmen met het ontslag, moet dit heel duidelijk worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Hierin wordt onder meer de einddatum vastgelegd, de opzegtermijn, de vergoeding en mogelijke informatie over verlof, vakantiegeld, opgebouwd pensioen en bijvoorbeeld de einddatum van het inleveren van de auto van de zaak.

Transitievergoeding in plaats van Kantonrechtersformule

Sinds 1 juli 2015 heeft u als werknemer recht op een transitievergoeding. Het doel van de transitievergoeding is enerzijds compensatie voor het ontslag en anderzijds om de werknemer met behulp van de transitievergoeding in staat te stellen de overgang naar een andere baan te vergemakkelijken.

Werknemers die minstens 2 jaar in dienst zijn geweest hebben recht op een transitievergoeding, zodra de arbeidsovereenkomst door de werkgever wordt beëindigd, ontbonden, opgezegd of niet- verlengd. Dat geldt ook wanneer de werknemer de arbeidsovereenkomst heeft opgezegd of ontbindt als gevolg van ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever.

Arbeidsconflicten

Veel arbeidsconflicten hebben betrekking op zaken die door de werknemer als onredelijk worden ervaren. Bijvoorbeeld indien een werknemer onvrijwillig wordt overgeplaatst naar een andere afdeling of locatie, uit zijn functie wordt gezet of ten onrechte op non-actief wordt gesteld. Een werkgever mag dit niet zonder overeenstemming of zwaarwegende reden.

Ook het salaris, werkweigering, disfunctioneren en ziekmeldingen kunnen oorzaak van een arbeidsconflict zijn. Daarnaast kan een werknemer betrokken worden bij een bedrijfsongeval. Wat er ook aan de hand is, juridisch gezien wordt er zowel van werknemer als werkgever verwacht dat ze zich houden aan goed werknemer- of werkgeverschap.

Juridische hulp op basis van een toevoeging op grond van de Wet op de Rechtsbijstand

Bij arbeidsconflicten heeft de wetgever besloten ter bescherming van de (kwetsbare) werknemer dat er geen financiële drempels mogen bestaan om zich te kunnen voorzien van de bijstand van een advocaat bij conflicten die de arbeidsrelatie betreffen. Om deze reden is het mogelijk dat u op basis van een toevoeging gebruik kunt maken van onze diensten. Tijdens de eerste (kosteloze) afspraak (LINK NAAR CONTACT) kunnen wij u hier als specialist in arbeidsrecht alles over vertellen.

Mr Elise van Es, gespecialiseerd arbeidsrecht advocaat, is volledig up to date om u adequaat te kunnen bijstaan bij alle problemen bij de feitelijke uitvoering van de nieuwe regelgeving zowel bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst als de nieuwe ontslagregelingen.


  Velden met een * zijn verplicht
achtergrond_2016 Een webdesign van Reclamebureau Ontwerpfabriek Hilversum