Transitievergoeding of kantonrechtersformule

08-02-2016

Transitievergoeding of kantonrechtersformule


Op de eerste dag van juli in 2015 was het zo ver: het nieuwe ontslagrecht (WWZ) trad in werking. Er werden daarmee best een flink aantal wijzigingen doorgevoerd. Vaak zelfs in het voordeel van de werknemer. Zo heb je als werknemer nu sneller recht op een vergoeding als je ontslagen wordt. Een transitievergoeding noemen ze dat nu.

Deze transitievergoeding vervangt de Kantonrechterformule die tot 1 juli 2015 gold. Ondanks dat deze vergoeding lager is dan de voorgaande regeling, heb je als werknemer hier al recht om bij een arbeidsovereenkomst van twee jaar. Als je werkgever je dus wilt ontslaan en je bent al twee jaar in dienst, krijg jij deze transitievergoeding toegekend. Ook als je een flexwerker bent of in de ziektewet zit.

Hogere vergoeding dan transitievergoeding

Hoe hoog is die transitievergoeding dan? Dat is wettelijk vastgelegd. De kantonrechter dient zich aan deze vastgestelde transitievergoeding te houden en kan er alleen maar van afwijken als een van beide partijen – werkgever of werknemer – verwijtbaar heeft gehandeld (bijvoorbeeld als er ernstige fouten zijn gemaakt). Echter, als een werkgever en werknemer allebei instemmen met een hogere vergoeding en zij leggen dit vast in een vaststellingsovereenkomst of arbeidsovereenkomst, kan er van de formule worden afgeweken.

Maar stel nou dat jouw werkgever jou plots wilt ontslaan? En stel dat blijkt dat het ontslag om wat voor reden dan ook niet voldoet aan de eisen van de WWZ? Dan heb je als werknemer een sterke onderhandelingspositie. Je kunt dan namelijk een beroep doen op de Kantonrechtersformule zoals die voor de WWZ bestond. De kantonrechter zelf heeft in feite geen andere optie dan het ontslagverzoek af te wijzen, omdat er geen goede grond voor ontslag is. De oplossing is dat er dan een vaststellingsovereenkomst wordt ondertekend waarmee beide partijen akkoord gaan. Vaak ligt de vergoeding dan ergens tussen de transitievergoeding en de Kantonrechtersformule. 

Lagere vergoeding dan transitievergoeding

Maar stel nou dat je in de positie van werkgever zit en je dus aan de betalende kant zit. Welke factoren hebben dan invloed op de hoogte van de transitievergoeding? Als werkgever is het toegestaan om kosten die je maakt voor je werknemer in mindering te brengen op de transitievergoeding. Denk bijvoorbeeld aan kosten op scholing voor een andere functie die niets met de huidige functie te maken hebben, of kosten voor een outplacementtraject.

Daarnaast zijn er nog andere factoren die ervoor zorgen dat je als werkgever geen transitievergoeding hoeft te betalen. Het gaat hier om:

-       Ontslag op staande voet;

-       Ernstig verwijtbaar handelen van de werknemer;

-       Het beëindigen van de arbeidsovereenkomst door de werknemer zelf;

-       Werknemers die jonger dan 18 jaar zijn en minder dan 12 u per week werken;

-       Werkgevers die in surseance van betaling of faillissement of schuldsaneringsregeling zitten.

In welke positie je ook zit – die van werknemer of werkgever – zorg altijd dat je een gespecialiseerde advocaat in arbeidsrecht aan je zijde hebt. Zo ben je gegarandeerd van de juiste ondersteuning. Heb je hier hulp bij nodig? Dan zijn we er graag voor je.


reageer

Naam

Antispam (vul hier 'ja' in)

achtergrond_2016 Een webdesign van Reclamebureau Ontwerpfabriek Hilversum